روزتة مشط 35 مم اسكامى
186.91 E£ 186.91 E£ 186.91 EGP
روزتة مشط 25 مم اسكامى
90.82 E£ 90.82 E£ 90.82000000000001 EGP
روزتة مشط 10 مم اسكامى
23.17 E£ 23.17 E£ 23.17 EGP