روزتة خزف 3 فتحة 6-4 مم ONKA
11.70 E£ 11.70 E£ 11.700000000000001 EGP
روزتة مشط 10-6 مم ONKA
14.63 E£ 14.63 E£ 14.63 EGP
روزتة على بارة 16 مم onka
22.50 E£ 22.50 E£ 22.5 EGP
روزتة خزف 2 فتحة 10-6 مم onka
24.00 E£ 24.00 E£ 24.0 EGP
روزتة مشط 25-16 مم ONKA
24.54 E£ 24.54 E£ 24.54 EGP
روزتة على بارة 10 مم onka
28.50 E£ 28.50 E£ 28.5 EGP
روزتة على بارة ارضى 4 مم onka
29.90 E£ 29.90 E£ 29.900000000000002 EGP
روزتة على بارة 35 مم onka
32.50 E£ 32.50 E£ 32.5 EGP
روزتة خزف 3 فتحة 16 مم onka
33.00 E£ 33.00 E£ 33.0 EGP