روزتة على بارة 6 مم onka
12.00 E£ 12.00 E£ 12.0 EGP
روزتة مشط 10-6 مم ONKA
14.63 E£ 14.63 E£ 14.63 EGP
روزتة مشط 25-16 مم ONKA
24.54 E£ 24.54 E£ 24.54 EGP
روزتة على بارة 16 مم onka
28.13 E£ 28.13 E£ 28.13 EGP
روزتة خزف 2 فتحة 10-6 مم onka
30.00 E£ 30.00 E£ 30.0 EGP
روزتة على بارة 10 مم onka
35.63 E£ 35.63 E£ 35.63 EGP
روزتة على بارة 35 مم onka
40.63 E£ 40.63 E£ 40.63 EGP
روزتة خزف 3 فتحة 16 مم onka
41.25 E£ 41.25 E£ 41.25 EGP