بكرة قصدير
225.00 E£ 225.00 E£ 225.0 EGP
بارة نحاس 60*5
110.18 E£ 110.18 E£ 110.18 EGP
بارة نحاس 30*5
110.18 E£ 110.18 E£ 110.18 EGP
بارة نحاس 15*5
110.18 E£ 110.18 E£ 110.18 EGP
بارة اوميجا 2 متر تركى
55.00 E£ 55.00 E£ 55.0 EGP
بارة اوميجا 2 متر ايطالى
60.00 E£ 60.00 E£ 60.0 EGP
بارة 30 سم نحاس
40.00 E£ 40.00 E£ 40.0 EGP