بارة نحاس 15*5
137.73 E£ 137.73 E£ 137.73 EGP
بارة نحاس 30*5
137.73 E£ 137.73 E£ 137.73 EGP
بارة اوميجا 2 متر ايطالى
150.00 E£ 150.00 E£ 150.0 EGP
روزتة على بارة 95 مم المانى
150.00 E£ 150.00 E£ 150.0 EGP
داكت مفتوح 4*6 يوتك
150.00 E£ 150.00 E£ 150.0 EGP
روزتة على بارة 70 مم onka
195.00 E£ 195.00 E£ 195.0 EGP
بكرة قصدير
225.00 E£ 225.00 E£ 225.0 EGP
روزتة على بارة 95 مم onka
306.25 E£ 306.25 E£ 306.25 EGP
روزتة على بارة 120 مم onka
381.25 E£ 381.25 E£ 381.25 EGP