عداد ديجيتال قياس متعدد
700.00 E£ 700.00 E£ 700.0 EGP
عداد ديجيتال اومرون يابانى
500.00 E£ 500.00 E£ 500.0 EGP
عداد جهاز استشعار درجة الحرارة
11,000.00 E£ 11,000.00 E£ 11000.0 EGP
عداد 9*9 غير مدرج ايطالى
45.00 E£ 45.00 E£ 45.0 EGP
داكت مقفول 8*6 يوتكdlx
130.00 E£ 130.00 E£ 130.0 EGP
داكت مقفول 60*60 تركى DLX
93.00 E£ 93.00 E£ 93.0 EGP
داكت مقفول 4*8 يوتك
116.00 E£ 116.00 E£ 116.0 EGP
داكت مقفول 4*4 يوتك dlx
49.00 E£ 49.00 E£ 49.0 EGP
داكت مقفول 40*60 تركى DLX
74.00 E£ 74.00 E£ 74.0 EGP
داكت مقفول 2.5*4 يوتك
85.00 E£ 85.00 E£ 85.0 EGP