سوكت دكر 5 بول 16 امبير cee
32.35 E£ 32.35 E£ 32.35 EGP
سوكت دكر 4 بول 32 امبير cee
40.79 E£ 40.79 E£ 40.79 EGP
سوكت دكر 4 بول 16 امبير cee
29.54 E£ 29.54 E£ 29.54 EGP
سوكت دكر 3 بول 32 امبير cee
39.38 E£ 39.38 E£ 39.38 EGP
سوكت دكر 4 بول 32 امبير pce
40.79 E£ 40.79 E£ 40.79 EGP
سوكت دكر 4 بول 16 امبير pce
29.54 E£ 29.54 E£ 29.54 EGP
سوكت دكر 3 بول 32 امبير pce
39.38 E£ 39.38 E£ 39.38 EGP
سلك 1.5مم شعر الجيزة
7.89 E£ 7.89 E£ 7.890000000000001 EGP
بواط بجلاندة 8 مدور TPLAST
18.00 E£ 18.00 E£ 18.0 EGP
بواط بجلاندة 8*8 TPLAST
18.00 E£ 18.00 E£ 18.0 EGP
بواط بجلاندة 22*30*9 شفاف TPLAST
225.00 E£ 225.00 E£ 225.0 EGP