خرطوم 50 مم 25 متر مقاوم رمادى بيت هندسة
1,142.35 E£ 1,142.35 E£ 1142.3500000000001 EGP
خرطوم 25 مم 50 مترمقاوم رمادى بيت هندسة
877.80 E£ 877.80 E£ 877.8000000000001 EGP
خرطوم 16 مم 45 متر برتقالى بيت هندسة
463.96 E£ 463.96 E£ 463.96000000000004 EGP