جلاندة فلكسيبل جويس
14.05 E£ 14.05 E£ 14.05 EGP
جلاندة فلكسيبل 16 مم جويس
25.00 E£ 25.00 E£ 25.0 EGP
بواط داخل 20*15 جويس
56.25 E£ 56.25 E£ 56.25 EGP
بواط بجلاندة 8*8 جويس
97.64 E£ 97.64 E£ 97.64 EGP
قاطع تيار 32 امبير جويس
102.63 E£ 102.63 E£ 102.63 EGP
بواط مصمت 10*10 جويس
115.65 E£ 115.65 E£ 115.65 EGP
قاطع تيار 50 امبير جويس
119.65 E£ 119.65 E£ 119.65 EGP
بواط بجلاندة 10*10 جويس
128.50 E£ 128.50 E£ 128.5 EGP
قاطع تيار 63 امبير جويس
154.33 E£ 154.33 E£ 154.33 EGP
بواط مصمت 10*15 جويس
175.08 E£ 175.08 E£ 175.08 EGP
بواط بجلاندة 10*15 جويس
179.87 E£ 179.87 E£ 179.87 EGP
بواط داخل 294*152 جويس
190.15 E£ 190.15 E£ 190.15 EGP
نتاية 5 بول 32 امبير خارج
204.93 E£ 204.93 E£ 204.93 EGP
وش اسود مانع مياه 3 فتحة
215.10 E£ 215.10 E£ 215.1 EGP
وش ابيض مانع 3 فتحة بالشاسيه
264.39 E£ 264.39 E£ 264.39 EGP