بواط مصمت 38*30*12 جويس
2,277.64 E£ 2,277.64 E£ 2277.64 EGP
فيشه صناعي IP67-63A-5P جويس
1,709.52 E£ 1,709.52 E£ 1709.52 EGP
زر طوارئ احمر 1 خانة جويس
1,651.95 E£ 1,651.95 E£ 1651.95 EGP
بواط مصمت 30*22*12 جويس
1,646.39 E£ 1,646.39 E£ 1646.39 EGP
فيشة صناعي دكر4*63 امبير جويس
1,545.00 E£ 1,545.00 E£ 1545.0 EGP
باك سويتش 3 بول 63امبير جويس IP 69
1,531.02 E£ 1,531.02 E£ 1531.02 EGP
بواط بجلاندة 38*30*12 جويس
1,098.20 E£ 1,098.20 E£ 1098.2 EGP
بواط مصمت 24*19*9 جويس
914.75 E£ 914.75 E£ 914.75 EGP
باك سويتش 4 بول 25 امبير جويس
910.17 E£ 910.17 E£ 910.1700000000001 EGP
بواط بجلاندة 30*22*12 جويس
881.82 E£ 881.82 E£ 881.82 EGP
لوحة 4 خارج خط جويس باللوك
815.00 E£ 815.00 E£ 815.0 EGP