فلكسبل معدن 1.5 بوصة امريكى
2,000.00 E£ 2,000.00 E£ 2000.0 EGP
فلكسبل معدن 3/4 بوصة امريكى
1,200.00 E£ 1,200.00 E£ 1200.0 EGP
فلكسبل معدن 1 بوصة امريكى
1,050.00 E£ 1,050.00 E£ 1050.0 EGP
لفة فلكسيبل 2 بوصة 15 متر alex
920.00 E£ 920.00 E£ 920.0 EGP
ماسورة 1.5 بوصة ويتلاند
644.00 E£ 644.00 E£ 644.0 EGP
لفة فلكسيبل 1.5 بوصة 15 متر Alex
747.50 E£ 747.50 E£ 747.5 EGP