ترمنال ماسورة 10مم صينى
25.00 E£ 25.00 E£ 25.0 EGP
ترمنال ماسورة 1.5 مم ديل
55.00 E£ 55.00 E£ 55.0 EGP
ترمنال حلقة 4-2 تايوانى
70.00 E£ 70.00 E£ 70.0 EGP
ترمنال حلقة اصفر 6-6 صينى
50.00 E£ 50.00 E£ 50.0 EGP