متر سلك 25مم شعر مستورد
63.94 E£ 63.94 E£ 63.940000000000005 EGP
كابل تليفون 16 جوز مستورد
30.00 E£ 30.00 E£ 30.0 EGP
متر سلك شعر8 مم مستورد
14.00 E£ 14.00 E£ 14.0 EGP
سلك حرارى 6 مم ابيض ايطالى
13.45 E£ 13.45 E£ 13.450000000000001 EGP
متر سلك شعر 5مم مستورد
12.00 E£ 12.00 E£ 12.0 EGP
متر سلك شعر 4 مم مستورد
9.00 E£ 9.00 E£ 9.0 EGP
متر سلك شعر 3مم مستورد
7.50 E£ 7.50 E£ 7.5 EGP
سلك حرارى 2.5 مم احمر ايطالى
6.60 E£ 6.60 E£ 6.6000000000000005 EGP
سلك حرارى 2.5 مم ابيض ايطالى
6.60 E£ 6.60 E£ 6.6000000000000005 EGP
سلك حرارى مستورد 1.5 مم
5.20 E£ 5.20 E£ 5.2 EGP