سلك حرارى 0.5 مم ايطالى
1.90 E£ 1.90 E£ 1.9000000000000001 EGP
سلك حرارى 2.5 مم ابيض ايطالى
6.60 E£ 6.60 E£ 6.6000000000000005 EGP
سلك حرارى 6 مم ابيض ايطالى
13.45 E£ 13.45 E£ 13.450000000000001 EGP
سلك حرارى مستورد 1.5 مم
15.00 E£ 15.00 E£ 15.0 EGP
سلك شعر 1.5 مم ايطالى
2.88 E£ 2.88 E£ 2.88 EGP
كابل تليفون 16 جوز مستورد
30.00 E£ 30.00 E£ 30.0 EGP
متر سلك 25مم شعر مستورد
184.54 E£ 184.54 E£ 184.54 EGP