لمبة بار 13 وات ورم فيلبس
343.75 E£ 343.75 E£ 343.75 EGP
لمبة فلورسنت 60 سم فيلبس
11.56 E£ 11.56 E£ 11.56 EGP
ستارتر من 4:65 وات فيلبس S10
12.50 E£ 12.50 E£ 12.5 EGP