جهاز تعقيم فيلبس UVCA200 120W 11
22,500.00 E£ 22,500.00 E£ 22500.0 EGP
توصيلة للتجميع 7 سم فيلبس
102.00 E£ 102.00 E£ 102.0 EGP
توصيلة للتجميع 12 سم فيلبس
160.00 E£ 160.00 E£ 160.0 EGP
بلاطة 60*60 40 وات ورم فيلبس
1,350.00 E£ 1,350.00 E£ 1350.0 EGP
بلاطة 60*60 40 وات ابيض فليبس
1,350.00 E£ 1,350.00 E£ 1350.0 EGP
بلاطة 30*120 40 وات ابيض فيلبس
1,500.00 E£ 1,500.00 E£ 1500.0 EGP
اسبوت 23 وات ابيض E27 فليبس
25.00 E£ 25.00 E£ 25.0 EGP
Power Cableنتاية جاك t5 فيلبس
33.75 E£ 33.75 E£ 33.75 EGP
5700K كشاف مضرب 70 وات ابيض فيلبس
4,343.75 E£ 4,343.75 E£ 4343.75 EGP
5700K كشاف مضرب 140 وات ابيض فيلبس
5,781.25 E£ 5,781.25 E£ 5781.25 EGP