نجفة كود 69
2,970.00 E£ 2,970.00 E£ 2970.0 EGP
نجفة 8 زراع كود 6008-8
2,875.00 E£ 2,875.00 E£ 2875.0 EGP
هاى باى 200 وات ابيض السويدى
2,860.00 E£ 2,860.00 E£ 2860.0 EGP
هاى باى 150 وات ابيض السويدى
2,850.00 E£ 2,850.00 E£ 2850.0 EGP
نجفة 8 زراع كود 1685-8
2,850.00 E£ 2,850.00 E£ 2850.0 EGP
نجفة كود tec-3266
2,800.00 E£ 2,800.00 E£ 2800.0 EGP
كشاف وجهات 200 وات ابيض فليبس
2,720.00 E£ 2,720.00 E£ 2720.0 EGP
5700K كشاف مضرب 70 وات ابيض فيلبس
2,665.00 E£ 2,665.00 E£ 2665.0 EGP
نجفة 8 زراع كود 1709-8
2,500.00 E£ 2,500.00 E£ 2500.0 EGP
نجفة 8 زراع كود 1672-8
2,500.00 E£ 2,500.00 E£ 2500.0 EGP
نجفة 7 زراع كود 1704-7
2,500.00 E£ 2,500.00 E£ 2500.0 EGP
نجفة 5 زراع كود 5234-5
2,500.00 E£ 2,500.00 E£ 2500.0 EGP
نجفة كريستال 44 وات ELC
2,307.84 E£ 2,307.84 E£ 2307.84 EGP
نجفة 5 زراع كود 1670-5
2,300.00 E£ 2,300.00 E£ 2300.0 EGP
نجفة كود 60
2,280.00 E£ 2,280.00 E£ 2280.0 EGP