جهاز تعقيم فيلبس UVCA200 120W 11
22,500.00 E£ 22,500.00 E£ 22500.0 EGP
5700K كشاف مضرب 140 وات ابيض فيلبس
5,781.25 E£ 5,781.25 E£ 5781.25 EGP
نجفة 8 زراع كود 8053-8
5,500.00 E£ 5,500.00 E£ 5500.0 EGP
كشاف مضرب 100 وات ابيض فيلبس
5,006.25 E£ 5,006.25 E£ 5006.25 EGP
كشاف هاى باى 200 وات فيلبس
5,000.00 E£ 5,000.00 E£ 5000.0 EGP
نجفة 8 زراع كود 8031-8
5,000.00 E£ 5,000.00 E£ 5000.0 EGP
نجفة 6 زراع كود 8015-6
4,700.00 E£ 4,700.00 E£ 4700.0 EGP
نجفة 6 زراع كود 6001-6
4,600.00 E£ 4,600.00 E£ 4600.0 EGP
نجفة 8 زراع كود 1350-8
4,450.00 E£ 4,450.00 E£ 4450.0 EGP
5700K كشاف مضرب 70 وات ابيض فيلبس
4,343.75 E£ 4,343.75 E£ 4343.75 EGP
نجفة 6 زراع كود 8050-6
4,000.00 E£ 4,000.00 E£ 4000.0 EGP
نجفة 6 زراع كود 8031-6
4,000.00 E£ 4,000.00 E£ 4000.0 EGP
نجفة كود 61
4,000.00 E£ 4,000.00 E£ 4000.0 EGP
نجفة 8 زراع كود 1670-8
3,900.00 E£ 3,900.00 E£ 3900.0 EGP
كشاف هاى باى 115 وات فيلبس
3,875.00 E£ 3,875.00 E£ 3875.0 EGP
كشاف وجهات 150 وات ابيض فليبس
3,793.75 E£ 3,793.75 E£ 3793.75 EGP
نجفة 8 زراع كود 5234-8
3,750.00 E£ 3,750.00 E£ 3750.0 EGP