وصلة شريط ليد عريض RGP
25.00 E£ 25.00 E£ 25.0 EGP
وصلة شريط ليد دبل 12مم
18.00 E£ 18.00 E£ 18.0 EGP
وصلة شريط ليد دبل 10مم
15.00 E£ 15.00 E£ 15.0 EGP
هاى باى50 وات جسم سيلفرcob myg
900.00 E£ 900.00 E£ 900.0 EGP
هاى باى 30 وات جسم سيلفرcob myg
900.00 E£ 900.00 E£ 900.0 EGP
هاى باى 200 وات ابيض السويدى
3,500.00 E£ 3,500.00 E£ 3500.0 EGP
هاى باى 150 وات ابيض السويدى
3,420.00 E£ 3,420.00 E£ 3420.0 EGP
هاى باى 100 وات ابيض السويدى
2,100.00 E£ 2,100.00 E£ 2100.0 EGP
نجفة كود tec-3266
2,800.00 E£ 2,800.00 E£ 2800.0 EGP
نجفة كود tec-3247
1,200.00 E£ 1,200.00 E£ 1200.0 EGP
نجفة كود 69
2,970.00 E£ 2,970.00 E£ 2970.0 EGP
نجفة كود 61
4,000.00 E£ 4,000.00 E£ 4000.0 EGP
نجفة كود 6012
1,500.00 E£ 1,500.00 E£ 1500.0 EGP
نجفة كود 6007
1,500.00 E£ 1,500.00 E£ 1500.0 EGP
نجفة كود 60
2,280.00 E£ 2,280.00 E£ 2280.0 EGP
نجفة كود 101
1,315.00 E£ 1,315.00 E£ 1315.0 EGP
نجفة كريستال 44 وات ELC
2,307.84 E£ 2,307.84 E£ 2307.84 EGP
نجفة قنديل كود 4092
1,375.00 E£ 1,375.00 E£ 1375.0 EGP
نجفة قنديل كود 4067
1,985.00 E£ 1,985.00 E£ 1985.0 EGP