انفرتر مولر 1/2 حصان 220 فولت مولر
1,200.00 E£ 1,200.00 E£ 1200.0 EGP
انكودر مواتير للماكينات
2,500.00 E£ 2,500.00 E£ 2500.0 EGP
اوفر لوود 32 امبير شنيدر
3,473.58 E£ 3,473.58 E£ 3473.58 EGP
اوفر لوود c
1,358.15 E£ 1,358.15 E£ 1358.15 EGP
اوفر لوود من 63 - 50 امبير شنيدر
1,121.90 E£ 1,121.90 E£ 1121.9 EGP
اوفر لوود من 1.6 - 1 امبير شنيدر
2,183.10 E£ 2,183.10 E£ 2183.1 EGP
اوفر لوود من 10-7 ماكس جى
213.00 E£ 213.00 E£ 213.0 EGP
اوفر لوود من 12 - 18 امبير شنيدر
2,634.54 E£ 2,634.54 E£ 2634.54 EGP
اوفر لوود من 13-9 ماكس جى
213.00 E£ 213.00 E£ 213.0 EGP
اوفر لوود من 16 - 24 امبير شنيدر
2,634.54 E£ 2,634.54 E£ 2634.54 EGP
اوفر لوود من 17 - 25 امبير شنيدر
4,290.96 E£ 4,290.96 E£ 4290.96 EGP
اوفر لوود من 18-12 ماكس جى
241.68 E£ 241.68 E£ 241.68 EGP
اوفر لوود من 2.5 - 1.6 امبير شنيدر
2,183.10 E£ 2,183.10 E£ 2183.1 EGP
اوفر لوود من 2.5-4 ماكس جى
241.68 E£ 241.68 E£ 241.68 EGP
اوفر لوود من 23 - 32 امبير شنيدر
4,290.96 E£ 4,290.96 E£ 4290.96 EGP