عداد ديجيتال فولت ايرنا
330.00 E£ 330.00 E£ 330.0 EGP
عداد ديجيتال امبير ايرنا
350.00 E£ 350.00 E£ 350.0 EGP
عداد ديجيتال امبير 600/5
330.00 E£ 330.00 E£ 330.0 EGP
ريلاى PLC 24 فولت 6 امبير
120.00 E£ 120.00 E£ 120.0 EGP
ديكاست 15*6*4 معدن
135.00 E£ 135.00 E£ 135.0 EGP
تايمر ستاردلتا سيمنز
450.00 E£ 450.00 E£ 450.0 EGP