مفتاح حرارى من 1.6 - 2.5 جنرال
960.00 E£ 960.00 E£ 960.0 EGP
قاطع ثلاثى 40 امبير 10ك شنيدر
1,097.00 E£ 1,097.00 E£ 1097.0 EGP
تايمر هوائى من 1:30ث شنيدر
1,259.70 E£ 1,259.70 E£ 1259.7 EGP
اوفر لوود من 0.63 -1 امبير قديم شنيدر
1,312.62 E£ 1,312.62 E£ 1312.6200000000001 EGP
تايمر ديلاى كويل تلى ميكانيك
1,350.00 E£ 1,350.00 E£ 1350.0 EGP
ايرث لكيدج رباعى 40 امبير 30 مللى شنيدر
1,698.60 E£ 1,698.60 E£ 1698.6000000000001 EGP