كونتاكتور 18 امبير 220 فولت شنيدر
2,446.19 E£ 2,446.19 E£ 2446.19 EGP
كونتاكتور 18 امبير 110 فولت شنيدر
2,446.19 E£ 2,446.19 E£ 2446.19 EGP
كونتاكتور 9 امبير مستمر شنيدر v24
2,428.85 E£ 2,428.85 E£ 2428.85 EGP
اوفر لوود من 95 -120 ماكس جى
2,234.40 E£ 2,234.40 E£ 2234.4 EGP
كونتاكتور 12 امبير 220 فولت شنيدر
1,952.68 E£ 1,952.68 E£ 1952.68 EGP
Sale
Sale
كونتاكتور 9 امبير 220 فولت شنيدر
1,772.62 E£ 1,772.62 E£ 1772.6200000000001 EGP
مولدد 250 امبير 36 كيلو ماكس جى
1,550.04 E£ 1,550.04 E£ 1550.04 EGP
اوفر لوود c
1,358.15 E£ 1,358.15 E£ 1358.15 EGP
اوفر لوود من 63 - 50 امبير شنيدر
1,312.62 E£ 1,312.62 E£ 1312.6200000000001 EGP
مفتاح حرارى من 32 - 23 شنيدر
1,267.24 E£ 1,267.24 E£ 1267.24 EGP