نقطة مساعدة امامية 4NC شنيدر
363.66 E£ 363.66 E£ 363.66 EGP
نقطة مساعدة امامية 2NO شنيدر
255.36 E£ 255.36 E£ 255.36 EGP
نقطة مساعدة امامية 1NC شنيدر
381.90 E£ 381.90 E£ 381.90000000000003 EGP
تحكم مستوي للسوائل Level Measurement
3,000.00 E£ 3,000.00 E£ 3000.0 EGP
KNX actuators شنيدر
550.00 E£ 550.00 E£ 550.0 EGP
قاعدة اوفر لوود حرارى
382.82 E£ 382.82 E£ 382.82 EGP
اوفر لوود من 9 - 13 امبير شنيدر
2,446.44 E£ 2,446.44 E£ 2446.44 EGP
اوفر لوود من 80 - 104 امبير شنيدر
6,062.52 E£ 6,062.52 E£ 6062.52 EGP
اوفر لوود من 80 - 104 امبير شنيدر
8,621.82 E£ 8,621.82 E£ 8621.82 EGP