كونتاكتور 95 امبير 220 فولت شنيدر
8,336.12 E£ 8,336.12 E£ 8336.12 EGP
مولدد 800 امبير 75 كيلو ماكس جى
7,980.00 E£ 7,980.00 E£ 7980.0 EGP
كونتاكتور 80 امبير 220 فولت شنيدر
6,911.45 E£ 6,911.45 E£ 6911.45 EGP
مولدد 630 امبير 65 كيلو ماكس جى
6,612.00 E£ 6,612.00 E£ 6612.0 EGP
كونتاكتور 65 امبير 220 فولت شنيدر
5,273.16 E£ 5,273.16 E£ 5273.16 EGP
مولدد 400 امبير 65 كيلو ماكس جى
4,275.00 E£ 4,275.00 E£ 4275.0 EGP
كونتاكتور 50 امبير 220 فولت شنيدر
4,129.29 E£ 4,129.29 E£ 4129.29 EGP
كونتاكتور 40 امبير 220 فولت شنيدر
3,264.51 E£ 3,264.51 E£ 3264.51 EGP
كونتاكتور 38 امبير 220 فولت شنيدر
2,532.36 E£ 2,532.36 E£ 2532.36 EGP
كونتاكتور 32 امبير 220 فولت شنيدر
2,301.51 E£ 2,301.51 E£ 2301.51 EGP
اوفر لوود من 95 -120 ماكس جى
2,234.40 E£ 2,234.40 E£ 2234.4 EGP
كونتاكتور 18 امبير مستمر 24 فولت شنيدر
1,886.35 E£ 1,886.35 E£ 1886.3500000000001 EGP
كونتاكتور 25 امبير 220 فولت شنيدر
1,781.27 E£ 1,781.27 E£ 1781.27 EGP