سلك شعر 0.5 مم جنرال
0.92 E£ 0.92 E£ 0.92 EGP
سلك شعر 0.75 مم جنرال
1.36 E£ 1.36 E£ 1.36 EGP
سلك شعر 1.5 مم جنرال
2.50 E£ 2.50 E£ 2.5 EGP
سلك شعر 2 مم جنرال
3.29 E£ 3.29 E£ 3.29 EGP
سلك معزول 16 مم جنرال
22.16 E£ 22.16 E£ 22.16 EGP
سلك شعر 16 مم جنرال
25.76 E£ 25.76 E£ 25.76 EGP
سلك مصمت 50 مم جنرال
69.63 E£ 69.63 E£ 69.63 EGP
سلك مصمت 70 مم جنرال
95.17 E£ 95.17 E£ 95.17 EGP
سلك مصمت 95 مم جنرال
129.97 E£ 129.97 E£ 129.97 EGP