كابل كنترول شعر6*1مم جنرال
12.43 E£ 12.43 E£ 12.43 EGP
كابل ترمو 2*0.75 مم جنرال
14.72 E£ 14.72 E£ 14.72 EGP
سلك سماعة 2*1 مم جنرال
14.77 E£ 14.77 E£ 14.77 EGP
كوس نحاس مقاس 50/10 سويدى
15.00 E£ 15.00 E£ 15.0 EGP
سرفيل نحاس 16 مم سويدى
15.00 E£ 15.00 E£ 15.0 EGP
كوس نحاس مقاس 50 محلى
15.00 E£ 15.00 E£ 15.0 EGP
كابل ترمو 3*0.5 مم جنرال
15.80 E£ 15.80 E£ 15.8 EGP
سرفيل 95 مم نحاس
17.00 E£ 17.00 E£ 17.0 EGP
كوس نحاس خفيف 10/70 مم
18.00 E£ 18.00 E£ 18.0 EGP
كابل ترمو 2*1 مم جنرال
18.26 E£ 18.26 E£ 18.26 EGP