روزتة على بار 10 مم KLEMSAN
5.50 E£ 5.50 E£ 5.5 EGP
جانب روزتة المانى
6.00 E£ 6.00 E£ 6.0 EGP
روزتة على بارة 2.5 مم onka
7.69 E£ 7.69 E£ 7.69 EGP
روزتة على بارة 4 مم onka
9.19 E£ 9.19 E£ 9.19 EGP
روزتة مشط 6-4 مم ONKA
9.59 E£ 9.59 E£ 9.59 EGP
روزتة مشط 4-2.5 مم ONKA
9.95 E£ 9.95 E£ 9.950000000000001 EGP
روزتة كبس 6 مم المانى
10.00 E£ 10.00 E£ 10.0 EGP
قفل روزتة على بارة ONKA
10.88 E£ 10.88 E£ 10.88 EGP
روزتة خزف 3 فتحة 6-4 مم ONKA
11.70 E£ 11.70 E£ 11.700000000000001 EGP