روزتة على بارة 120 مم onka
381.25 E£ 381.25 E£ 381.25 EGP
روزتة على بارة 95 مم onka
306.25 E£ 306.25 E£ 306.25 EGP
روزتة على بارة 70 مم onka
195.00 E£ 195.00 E£ 195.0 EGP
روزتة على بارة 95 مم المانى
150.00 E£ 150.00 E£ 150.0 EGP
روزتة كنترول 31 فتحة بولندى
137.50 E£ 137.50 E£ 137.5 EGP
روزتة على بارة 50 مم onka
125.63 E£ 125.63 E£ 125.63000000000001 EGP
روزتة خزف 3 فتحة 16 مم onka
41.25 E£ 41.25 E£ 41.25 EGP
روزتة على بارة 35 مم onka
40.63 E£ 40.63 E£ 40.63 EGP