بارة 30 سم نحاس
40.00 E£ 40.00 E£ 40.0 EGP
بارة اوميجا 2 متر تركى
80.00 E£ 80.00 E£ 80.0 EGP
بارة اوميجا 2 متر ايطالى
100.00 E£ 100.00 E£ 100.0 EGP
بارة نحاس 60*5
110.18 E£ 110.18 E£ 110.18 EGP
بارة نحاس 15*5
110.18 E£ 110.18 E£ 110.18 EGP
بارة نحاس 30*5
110.18 E£ 110.18 E£ 110.18 EGP
بكرة قصدير
225.00 E£ 225.00 E£ 225.0 EGP