بارة 30 سم نحاس
40.00 E£ 40.00 E£ 40.0 EGP
بارة اوميجا 2 متر ايطالى
150.00 E£ 150.00 E£ 150.0 EGP
بارة اوميجا 2 متر تركى
125.00 E£ 125.00 E£ 125.0 EGP
بارة نحاس 15*5
137.73 E£ 137.73 E£ 137.73 EGP
بارة نحاس 30*5
137.73 E£ 137.73 E£ 137.73 EGP
بارة نحاس 60*5
110.18 E£ 110.18 E£ 110.18 EGP
بكرة قصدير
225.00 E£ 225.00 E£ 225.0 EGP