روزتة على بارة 35 مم onka
40.63 E£ 40.63 E£ 40.63 EGP
روزتة على بارة 2.5 مم onka
7.69 E£ 7.69 E£ 7.69 EGP
روزتة على بارة 16 مم onka
28.13 E£ 28.13 E£ 28.13 EGP
روزتة على بارة 120 مم onka
381.25 E£ 381.25 E£ 381.25 EGP
روزتة على بارة 10 مم onka
35.63 E£ 35.63 E£ 35.63 EGP
جانب روزتة المانى
6.00 E£ 6.00 E£ 6.0 EGP