روزتة على بار 10 مم KLEMSAN
5.50 E£ 5.50 E£ 5.5 EGP
جانب روزتة المانى
6.00 E£ 6.00 E£ 6.0 EGP
روزتة على بارة 2.5 مم onka
6.15 E£ 6.15 E£ 6.15 EGP