خرطوم 50 مم 25 متر برتقالى بيت هندسة
798.06 E£ 798.06 E£ 798.0600000000001 EGP
خرطوم 36 مم 22.5 متر برتقالى بيت هندسة
715.56 E£ 715.56 E£ 715.5600000000001 EGP
خرطوم 32 مم 50 متر برتقالى بيت هندسة
853.31 E£ 853.31 E£ 853.3100000000001 EGP
خرطوم 23مم45 مترمقاوم رمادى بيت هندسة
748.80 E£ 748.80 E£ 748.8000000000001 EGP