فيشه صناعي IP67-63A-5P جويس
2,296.24 E£ 2,296.24 E£ 2296.2400000000002 EGP
زر طوارئ احمر 1 خانة جويس
2,218.92 E£ 2,218.92 E£ 2218.92 EGP
فيشة صناعي دكر4*63 امبير جويس
2,111.17 E£ 2,111.17 E£ 2111.17 EGP
باك سويتش 3 بول 63امبير جويس IP 69
2,056.48 E£ 2,056.48 E£ 2056.48 EGP
باك سويتش 4 بول 25 امبير جويس
1,222.55 E£ 1,222.55 E£ 1222.55 EGP
باك سويتش 3 بول 25 امبير جويس IP 69
1,169.98 E£ 1,169.98 E£ 1169.98 EGP
باك سويتش 3 بول 32 امبير جويس IP 69
1,125.65 E£ 1,125.65 E£ 1125.65 EGP
باك سويتش 2بول 32امبير جويس IP 65
1,027.72 E£ 1,027.72 E£ 1027.72 EGP
فيشة صناعي دكر4*32 امبير جويس
751.71 E£ 751.71 E£ 751.71 EGP