بواط مصمت 38*30*12 جويس
3,059.35 E£ 3,059.35 E£ 3059.35 EGP
فيشه صناعي IP67-63A-5P جويس
2,296.24 E£ 2,296.24 E£ 2296.2400000000002 EGP
زر طوارئ احمر 1 خانة جويس
2,218.92 E£ 2,218.92 E£ 2218.92 EGP
بواط مصمت 30*22*12 جويس
2,211.45 E£ 2,211.45 E£ 2211.4500000000003 EGP
فيشة صناعي دكر4*63 امبير جويس
2,111.17 E£ 2,111.17 E£ 2111.17 EGP
باك سويتش 3 بول 63امبير جويس IP 69
2,056.48 E£ 2,056.48 E£ 2056.48 EGP
بواط بجلاندة 38*30*12 جويس
1,475.11 E£ 1,475.11 E£ 1475.1100000000001 EGP
بواط مصمت 24*19*9 جويس
1,228.70 E£ 1,228.70 E£ 1228.7 EGP
باك سويتش 4 بول 25 امبير جويس
1,222.55 E£ 1,222.55 E£ 1222.55 EGP
بواط بجلاندة 30*22*12 جويس
1,184.48 E£ 1,184.48 E£ 1184.48 EGP
باك سويتش 3 بول 25 امبير جويس IP 69
1,169.98 E£ 1,169.98 E£ 1169.98 EGP
باك سويتش 3 بول 32 امبير جويس IP 69
1,125.65 E£ 1,125.65 E£ 1125.65 EGP
لوحة 4 خارج خط جويس باللوك
1,060.00 E£ 1,060.00 E£ 1060.0 EGP
باك سويتش 2بول 32امبير جويس IP 65
1,027.72 E£ 1,027.72 E£ 1027.72 EGP