ماسورة 4/3 بوصة ويتلاند
172.00 E£ 172.00 E£ 172.0 EGP
ماسورة 2/1 بوصة ويتلاند
124.00 E£ 124.00 E£ 124.0 EGP
ماسورة 1 بوصة ويتلاند
216.00 E£ 216.00 E£ 216.0 EGP
فلكسبل معدن 3/4 بوصة امريكى
1,200.00 E£ 1,200.00 E£ 1200.0 EGP
فلكسبل معدن 1.5 بوصة امريكى
2,000.00 E£ 2,000.00 E£ 2000.0 EGP
فلكسبل معدن 1 بوصة امريكى
1,050.00 E£ 1,050.00 E£ 1050.0 EGP