سلك حرارى 0.5 مم ايطالى
1.90 E£ 1.90 E£ 1.9000000000000001 EGP
سلك شعر 1.5 مم ايطالى
2.88 E£ 2.88 E£ 2.88 EGP
متر سلك شعر 1.50 مستورد
3.25 E£ 3.25 E£ 3.25 EGP
متر سلك شعر 2 مم مستورد
4.00 E£ 4.00 E£ 4.0 EGP
متر سلك شعر 1 مم مستورد
4.25 E£ 4.25 E£ 4.25 EGP
سلك حرارى مستورد 1.5 مم
5.20 E£ 5.20 E£ 5.2 EGP
سلك حرارى 2.5 مم احمر ايطالى
6.60 E£ 6.60 E£ 6.6000000000000005 EGP
سلك حرارى 2.5 مم ابيض ايطالى
6.60 E£ 6.60 E£ 6.6000000000000005 EGP