متر سلك 25مم شعر مستورد
161.88 E£ 161.88 E£ 161.88 EGP
متر سلك شعر8 مم مستورد
30.00 E£ 30.00 E£ 30.0 EGP
كابل تليفون 16 جوز مستورد
30.00 E£ 30.00 E£ 30.0 EGP
متر سلك شعر 5مم مستورد
25.77 E£ 25.77 E£ 25.77 EGP
متر سلك شعر 4 مم مستورد
19.57 E£ 19.57 E£ 19.57 EGP
متر سلك شعر 3مم مستورد
14.92 E£ 14.92 E£ 14.92 EGP
سلك حرارى 6 مم ابيض ايطالى
13.45 E£ 13.45 E£ 13.450000000000001 EGP
متر سلك شعر 2 مم مستورد
10.43 E£ 10.43 E£ 10.43 EGP
سلك حرارى مستورد 1.5 مم
8.00 E£ 8.00 E£ 8.0 EGP
متر سلك شعر 1.50 مستورد
7.89 E£ 7.89 E£ 7.890000000000001 EGP
سلك حرارى 2.5 مم احمر ايطالى
6.60 E£ 6.60 E£ 6.6000000000000005 EGP
سلك حرارى 2.5 مم ابيض ايطالى
6.60 E£ 6.60 E£ 6.6000000000000005 EGP
متر سلك شعر 1 مم مستورد
5.58 E£ 5.58 E£ 5.58 EGP