متر سلك 25مم شعر مستورد
184.54 E£ 184.54 E£ 184.54 EGP
متر سلك شعر8 مم مستورد
37.00 E£ 37.00 E£ 37.0 EGP
كابل تليفون 16 جوز مستورد
30.00 E£ 30.00 E£ 30.0 EGP
متر سلك شعر 5مم مستورد
29.38 E£ 29.38 E£ 29.38 EGP
متر سلك شعر 4 مم مستورد
19.66 E£ 19.66 E£ 19.66 EGP
متر سلك شعر 3مم مستورد
17.00 E£ 17.00 E£ 17.0 EGP
سلك حرارى مستورد 1.5 مم
15.00 E£ 15.00 E£ 15.0 EGP
سلك حرارى 6 مم ابيض ايطالى
13.45 E£ 13.45 E£ 13.450000000000001 EGP
متر سلك شعر 2 مم مستورد
11.90 E£ 11.90 E£ 11.9 EGP
متر سلك شعر 1.50 مستورد
9.00 E£ 9.00 E£ 9.0 EGP
سلك حرارى 2.5 مم ابيض ايطالى
6.60 E£ 6.60 E£ 6.6000000000000005 EGP
متر سلك شعر 1 مم مستورد
6.36 E£ 6.36 E£ 6.36 EGP