مفتاح حرارى من 4 - 2.5 شنيدر
3,049.50 E£ 3,049.50 E£ 3049.5 EGP
مفتاح حرارى من 2.5 - 1.6 شنيدر
3,049.50 E£ 3,049.50 E£ 3049.5 EGP
مفتاح حرارى من 1 - 0.63 شنيدر
3,049.50 E£ 3,049.50 E£ 3049.5 EGP
تحكم مستوي للسوائل Level Measurement
3,000.00 E£ 3,000.00 E£ 3000.0 EGP
مفتاح حرارى من 0.40 - 0.63 شنيدر
2,919.54 E£ 2,919.54 E£ 2919.54 EGP
مفتاح حرارى من 0.40 - 0.25 شنيدر
2,919.54 E£ 2,919.54 E£ 2919.54 EGP
مفتاح حرارى من 0.16 - 0.25 شنيدر
2,919.54 E£ 2,919.54 E£ 2919.54 EGP
كونتاكتور 25 امبير 220 فولت شنيدر
2,704.08 E£ 2,704.08 E£ 2704.08 EGP
اوفر لوود من 16 - 24 امبير شنيدر
2,634.54 E£ 2,634.54 E£ 2634.54 EGP
اوفر لوود من 12 - 18 امبير شنيدر
2,634.54 E£ 2,634.54 E£ 2634.54 EGP
وحدة ريلاى 24 فولت DC شنيدر
2,576.40 E£ 2,576.40 E£ 2576.4 EGP
اوفر لوود من 9 - 13 امبير شنيدر
2,446.44 E£ 2,446.44 E£ 2446.44 EGP
اوفر لوود من 7 - 10 امبير شنيدر
2,446.44 E£ 2,446.44 E£ 2446.44 EGP
اوفر لوود من 5.5 - 8 امبير شنيدر
2,446.44 E£ 2,446.44 E£ 2446.44 EGP
كونتاكتور 12 امبير مستمر شنيدر
2,286.84 E£ 2,286.84 E£ 2286.84 EGP
اوفر لوود من 95 -120 ماكس جى
2,234.40 E£ 2,234.40 E£ 2234.4 EGP
اوفر لوود من 4 -6 امبير شنيدر
2,183.10 E£ 2,183.10 E£ 2183.1 EGP
اوفر لوود من 4 - 2.5 امبير شنيدر
2,183.10 E£ 2,183.10 E£ 2183.1 EGP