كونتاكتور 12 امبير مستمر شنيدر
2,675.60 E£ 2,675.60 E£ 2675.6 EGP
كونتاكتور 12 امبير 220 فولت شنيدر
1,952.68 E£ 1,952.68 E£ 1952.68 EGP
اوفر لوود من 8-5.5 ماكس جى
371.64 E£ 371.64 E£ 371.64 EGP
اوفر لوود من 6-4 ماكس جى
371.64 E£ 371.64 E£ 371.64 EGP
اوفر لوود من 32-23 ماكس جى
371.64 E£ 371.64 E£ 371.64 EGP
اوفر لوود من 2.5-4 ماكس جى
371.64 E£ 371.64 E£ 371.64 EGP
اوفر لوود من 18-12 ماكس جى
371.65 E£ 371.65 E£ 371.65000000000003 EGP
اوفر لوود من 13-9 ماكس جى
371.64 E£ 371.64 E£ 371.64 EGP
اوفر لوود من 10-7 ماكس جى
371.64 E£ 371.64 E£ 371.64 EGP
لوحة 12 خط خارج شنيدر
110.00 E£ 110.00 E£ 110.0 EGP
15W لوحة 8 خط خارج شنيدر
160.00 E£ 160.00 E£ 160.0 EGP
سوكت دكر 5 بول 32 امبير شنيدر
150.00 E£ 150.00 E£ 150.0 EGP
سوكت دكر 4 بول 32 امبير شنيدر
115.00 E£ 115.00 E£ 115.0 EGP