وصلة ريكام 3 * 300 نحاس
750.00 E£ 750.00 E£ 750.0 EGP
ترانس 220 فولت خروج 110 ce
3,700.00 E£ 3,700.00 E£ 3700.0 EGP
Aكرنت 100/5 هندى
160.00 E£ 160.00 E£ 160.0 EGP
Aكرنت 200/5 هندى
160.00 E£ 160.00 E£ 160.0 EGP
وصلة ريكام 3 * 95 المونيوم
400.00 E£ 400.00 E£ 400.0 EGP
وصلة ريكام 4 * 25 نحاس
200.00 E£ 200.00 E£ 200.0 EGP
ريكام وير اصفر
9.56 E£ 9.56 E£ 9.56 EGP
وير نت p4
75.00 E£ 75.00 E£ 75.0 EGP
وصلة ريكام 3 * 240 المونيوم
425.00 E£ 425.00 E£ 425.0 EGP
وير نت احمر صينى
50.00 E£ 50.00 E£ 50.0 EGP
وير نت مستورد 3m
400.00 E£ 400.00 E£ 400.0 EGP
لفة كابل نت 305 متر السويدى CAT6
7,400.00 E£ 7,400.00 E£ 7400.0 EGP
وصلة كابل نت 3 متر 3M
150.00 E£ 150.00 E£ 150.0 EGP
وصلة كابل نت 3 متر 3M
150.00 E£ 150.00 E£ 150.0 EGP
روزتة مشط 6 مللى صينى
15.00 E£ 15.00 E£ 15.0 EGP
كشاف طوارئ EXIT
800.00 E£ 800.00 E£ 800.0 EGP
وصلة كابل نت 2 متر 3M
20.00 E£ 20.00 E£ 20.0 EGP
وير نت اصفر
55.00 E£ 55.00 E£ 55.0 EGP