اكسيس كنترول ترمينال SKA1M80-1E
830.00 E£ 830.00 E£ 830.0 EGP
auido intercom 12 AL-PD12
850.00 E£ 850.00 E£ 850.0 EGP
سماعة 20 وات SK-123
900.00 E£ 900.00 E£ 900.0 EGP
دى فى ار 4 قناه DVR104G-F1
945.00 E£ 945.00 E£ 945.0 EGP
بصمة حضور وانصراف hikvision
950.00 E£ 950.00 E£ 950.0 EGP
auido intercom 16 AL-PD16
950.00 E£ 950.00 E£ 950.0 EGP
auido intercom 20 AL-PD20
1,100.00 E£ 1,100.00 E£ 1100.0 EGP
سماعة 40 وات SK-469B
1,250.00 E£ 1,250.00 E£ 1250.0 EGP
ماكينة حضور وانصراف SK-628TC
1,250.00 E£ 1,250.00 E£ 1250.0 EGP
دى فى ار 8 قناه DVR108G-F1
1,285.00 E£ 1,285.00 E£ 1285.0 EGP
شاشة انتركام مرئى DS-KH 2220
1,500.00 E£ 1,500.00 E£ 1500.0 EGP
دى فى ار 4 قناه DVR204Q-K1
1,725.00 E£ 1,725.00 E£ 1725.0 EGP
مكبر صوت 60 وات بلوتوث SK 6060B
1,875.00 E£ 1,875.00 E£ 1875.0 EGP
انتركام مرئى سكاى واى SK-188
1,875.00 E£ 1,875.00 E£ 1875.0 EGP
دى فى ار 8 قناه DVR208Q-K1
3,000.00 E£ 3,000.00 E£ 3000.0 EGP
مكبر صوت 120 وات T 120 CA
3,000.00 E£ 3,000.00 E£ 3000.0 EGP
انتركام مرئى هيكفيجن DS-KIS204
3,000.00 E£ 3,000.00 E£ 3000.0 EGP