بارة اوميجا 1 متر تركى
16.25 E£ 16.25 E£ 16.25 EGP